Posts tagged: s.r.o.

Náležitosti založení s.r.o.

Založení společnosti s ručením omezeným je poměrně zdlouhavým procesem, který potřebuje několik důležitých věcí. Základem každého založení společnosti s ručením omezeným je pochopitelně vznik společenské smlouvy, na jejímž základě takováto společnost vznikne.

Co se týká samotné společenské smlouvy, tak ta musí obsahovat hned několik velmi důležitých nezbytností. V první řadě je nutné uvést počet samotných podílníků společnosti s ručením omezeným. Maximální počet těchto budoucích spoluvlastníků s.r.o. je stanoven v obchodním zákoníku na 50. Naopak minimum lidí je pouhý jeden člověk. Read more »

Založení s.r.o.

Založení společností s ručením omezeným bylo v době minulé velmi často záležitostí. V současné době sice tento původní boom poněkud ustal, nicméně i tak se společnosti s ručením omezeným poměrně často zakládají.

Když bychom si měli říct něco k tomu, co je k založení s.r.o. zapotřebí, tak je nutné v první řadě konstatovat hlavně to, že k založení s.r.o. je nutné uzavření takzvané společenské smlouvy. Read more »